De colleges van week 3.6 – 3.8 van het vak Taal en individu komen in een onlineversie beschikbaar. Het college van week 3.6, met als onderwerp ‘Nut en noodzaak van ontleden’, is al klaar. Het is te vinden op deze site op de pagina’s Cursusmateriaal en Videocolleges, via YouTube en op de Blackboardcourse Verdieping Vakgebied van NHL Stenden (alleen voor studenten).