Henk Wolf is op it stuit troch sykte net te berikken.
Henk Wolf is momenteel door ziekte niet bereikbaar.
Henk Wolf ist zut Zeit wegen einer Erkrankung nicht erreichbar.