Grammaticaonderwijs maakt lang niet altijd inzichtelijk hoe zinnen zijn opgebouwd. Leerlingen leren vaak alleen wat trucjes en ezelsbruggetjes. Ik heb de afgelopen jaren geëxperimenteerd met een veel visuelere didactiek. Die wil ik nu verder uitwerken door haar te combineren met storytelling. Als experiment heb ik twee filmpjes gemaakt waarin het allerbasaalste van de zinsontleding wordt verklaard. De filmpjes staan hieronder. In versie 1 blijf ik nog heel dicht bij de schoolse ontleedopgaven. In versie 2 krijgt het verhaal in het begin van meer aandacht. Wat beter werkt, weet ik nog niet. Reacties zijn van harte welkom. Mijn contactgegevens staan hier.