Wäl is Henk? (Seeltersk)

Min Noome is Henk Wolf. Iek bän al loang mäd Sproaken tougong. Iek oarbaidje for ju Oldenburgische Landschaft as Seelterfräiskbeauftrager in t Seelterlound un bän ook bie ju Universität in Groningen anstaald, wier iek online-leermateriaal for t Fräisk fon ju niederloundsk Provinz Fryslân moakje. Foar ju NHL Stenden Hogeschool in Ljouwert un Groningen unnergjucht iek n poor Feke uur Sproakwietenskup. Foartid häbe iek twintich Jier Sproakwietenskup in unnerskeedelke Hoogskoule unnegjuchtet.

Widers hääbe iek immer n poor Sproakprojekte, do mie interessierje. Op disse Siede fiende Jie Links ätter Portfolien, do n bietje deerfon wise, wat ik aal moaket hääbe.

Uurse relevante Websites: